Tietosuojaseloste
TIETOSUOJASELOSTE
Päivitetty: 1.12.2023
Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Happy Out Media Oy
3393945-2

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa:
Jenni Heinonen - CEO
Sähköposti: Jenni@happyoutmedia.fi

2. Rekisteröidyt

Tämä tietosuojaseloste koskee kaikkia Happy Out Media Oy:n asiakkaita, verkkosivuston käyttäjiä ja palveluiden käyttäjiä.

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Käsittelemme henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:

• Asiakassuhteen hoitaminen ja ylläpito
• Palveluidemme tarjoaminen ja kehittäminen
• Asiakasviestintä ja markkinointi
• Tilastolliset ja analytiikkaan liittyvät tarkoitukset

Käsittelyn oikeusperusteet ovat GDPR:n mukaiset, kuten sopimuksen täytäntöönpano, lakisääteiset velvoitteet ja oikeutettu etu.

4. Käsiteltävät henkilötiedot
Käsittelemme muun muassa seuraavia henkilötietoja:
• Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
• Asiakkuuteen liittyvät tiedot, kuten tilaushistoria ja maksutiedot
• Verkkosivuston käyttötiedot ja evästeiden kautta kerätyt tiedot

5. Henkilötietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi, ellei lainsäädäntö vaadi pidempää säilytysaikaa.

6. Henkilötietojen vastaanottajat ja siirrot
Emme luovuta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille, paitsi lakisääteisissä tapauksissa.
Tietoja voidaan siirtää EU:n/ETA:n ulkopuolelle, mikäli palveluntarjoajamme sijaitsevat siellä. Tällöin varmistamme tietosuojan asianmukaisen tason.

7. Rekisteröidyn oikeudet
Sinulla on oikeus:
• Tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot
• Vaatia tietojen oikaisua tai poistoa
• Vastustaa tai pyytää käsittelyn rajoittamista
• Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

8. Tietosuojaselosteen muutokset
Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen.
Suosittelemme, että tarkistat selosteen säännöllisesti.

9. Yhteydenotot
Kaikki tähän tietosuojaselosteeseen ja henkilötietojesi käsittelyyn liittyvät yhteydenotot pyydetään lähettämään edellä mainittuihin yhteystietoihin.
Kasvatetaanko bisnestäsi yhdessä?
Haluatko luoda liikuttavia kohtaamisia ja kasvattaa brändiarvoasi? Luodaan yhdessä puheenaiheita. Lähdemme liikkeelle ideasta ja toteutamme ratkaisut avaimet käteen -palveluna. 
OTA YHTEYTTÄ!
EvästeetTietosuojaseloste